2021 / 10 / 04
„Újfajta ajánlatadási és szakági folyamatok a KAV-nál”

A KAV nemcsak az újításokban jár élen az alumínium nyílászárok tervezése és gyártása során, hanem az egyedi munkaszervezésben is. Folyamataink úgy vannak felépítve, hogy kellő időt szánunk a szaktanácsadásra, a mérnöki folyamatokra. Az utóbbi évek piaci változásaival összhangban, idén megváltoznak az ajánlati, szakági tervezési és kivitelezési folyamataink. Hogy pontosan miként, azt Lovász Károly ügyvezető és Nagy Péter projektfelelős mérnök meséli el.

– Sok kihívást élt meg az alumínium nyílászáró gyártói kör az utóbbi években, jelentősen változtak a piaci igények, a folyamatok és ezzel együtt az építészek elvárásai. Milyen proaktív változtatásokkal igyekszik megőrizni piaci elsőbbségét a KAV?

(LK) Sok területen változtatunk elveket, metódust és ügymenetet is szigorítunk. A publikus, ügyfelet valamint építészt érintő karakteres változások inkább a kétlépcsős ajánlatadást, a szakági tervezést, a felmérést, a szerződési menetrendet jelentik. Tehát amennyiben a lakó- vagy kommunális épület alumínium nyílászárós szakági tervezést kíván, akkor a KAV kétlépcsős szerződéses folyamatot kínál. Első lépcsőben egy indikatív ajánlatot ad ki, amely az előzetes és nem végleges nyílászáró ár mellett az előkészítő mérnökidőt és a szakági tervezési költségeket is taglalja. Ha az előkészítő és tervező munkát megrendeli az ügyfél, akkor csak erre a mérnöki folyamatra szerződünk árral, szigorú és teljes körű tartalommal, és persze határidővel. A tervezőknek a továbbiakban is érdemes számolniuk a KAV tervezési és egyeztetési mérnöki segítségével, de a továbbiakban ezt már csak az indikatív árajánlatunk elfogadása utáni szerződéskötéssel szolgáltatjuk, előzetesen tisztázott mérnökóra mennyiség keretében. Második lépcsőben a KAV által véglegesített műszaki tartalmat, segédanyagot, csomópontok kialakítási költségét, beépítést, daruzást és a megvalósítandó nyílászáró árajánlatot csak a szakági tervek elfogadása után adjuk ki, majd ennek költségeiről és határidőiről egyeztetünk az ügyféllel. Második szerződéskötéskor tehát már mindenki számára átlátható, végleges egyösszegű költséget, atombiztos műszaki tartalmat, részletes csomóponti és szakági terveket, valamint ehhez vállalható határidőket rögzítünk. Ez bár hosszabb folyamatnak tűnik, mégis rövidebb és tervezhetőbb. A korábbi eljárásban tulajdonképpen mindkét szerződő fél lutrizott. A KAV nem tudta előre, hogy mi lesz a végleges tartalom, de árat és határidőt vállal rá, az ügyfél nem tudja mire utal előleget, mi fog pontosan megvalósulni és a folyamatban az egymásra várás miatt olykor csúszásokat tapasztalt. A KAV új eljárási rendjében ez kizárt, mindkét fél azt kapja, ami szükséges és amit átlát.

– Mi történik, ha az épület a KAV Home program keretébe tartozik és nem igényel szakági tervezést, tehát nem tartalmaz bonyolult nyílászáró megoldásokat vagy falsíkon kívüli beépítést?

(LK) Ez esetben a korábbi, egy szerződéses menetrend működik, de ugyanúgy egy projektfelelős mérnök kollégám lesz részünkről a lakóépület gazdája. Lesz itt is változás, ha például a tervezői adatszolgáltatás bővülési igénye miatt mérnökóradíjat kell felszámolnunk, de ezt az ajánlatban és a személyes konzultáción időben, előre jelezzük. Továbbra sem lesz meglepetés nálunk, vagyis HOME Program esetén is egy összeg, egy határidő lesz az ügyfelek szerződésében.

– Új eszközzel bővült a KAV műszerparkja. A Leica 3D szkenner szolgáltatással változik a cég munkája?

(NAGY PÉTER) Az eszköz használatával jelentős mértékben felgyorsíthatjuk folyamatainkat. A szkenner gyorsaságának és precizitásának köszönhetően rövid időn belül felvehetünk jelentős számú mérési pontot, amelyből meghatározható az általunk kialakításra kerülő nyílászáró – például alumínium bejárati ajtó vagy jelentős méretű tető – beépíthetősége. A legtöbb esetben a szkennerrel egy kétszintes nagy alapterületű családi ház, alumínium nyílászárók szempontjából releváns méreteinek helyszíni meghatározása hozzávetőlegesen fél napos időt igényel. A rögzített állomány feldolgozása és kiértékelése már irodai környezetben történhet. Az eljárás előnye, hogy az eddig alkalmazott módszerünknél részletesebb képet kapunk a házról. A készülék által rögzített mérési pontokhoz képi elemeket is társíthatunk, szükség esetén megjelölhetünk, továbbá megjegyzést is fűzhetünk a számunkra fontos részletekhez. A 3D-s modellünkben látható és mérhető például egy gerenda belógás, ami számunkra kritikus a szerkezeteink elhelyezése és beépítése szempontjából. A mérési adatokból könnyen készíthetünk tetszőleges metszeteket, alaprajzokat. A felmérés alapján készített alaprajzok egyszerűen összehasonlíthatóak az építész által tervezett rajzokkal, így a tervek és a valóság közötti esetleges eltérések könnyen kimutathatóak.

– Sok-sok mérnökórát fektettek korábban a KAV szakemberei az ajánlatadási, szakági tervezési folyamatba. Amennyire tudom, ez a műszer egy kicsit ezt a folyamatot is megváltoztatja…

(NAGY PÉTER) Igen, abszolút. Fontos megjegyeznem nem kizárólag új építésű házakkal, hanem már meglévő családi házaknak a nyílászáróival is foglalkozunk. A felújítási piacon ez jelentősen meggyorsítja a munkánkat, ha nem pusztán az eredeti építész rajzok állnak rendelkezésünkre, hanem ki tudunk menni a helyszínre és műszerrel mérhetjük fel a valós állapotot, kialakítást. Így sokkal pontosabb és könnyebb az ajánlatadás utáni műszaki tartalmi és méretpontosítás, továbbá egyszerűbben megítélhető, milyen szerkezeteket tudunk elhelyezni. Így a vevőinknek is olyan valós megoldási javaslatokat tudunk mutatni, amely megjelenésében egyedivé teszi majd a házát, és ez nagy könnyebbség. Eddigi folyamataink során ez úgy működött, hogy megkaptuk a rajzokat, majd a vevői igényeket szem előtt tartva próbáltunk minél kedvezőbb ajánlatot adni. Legtöbbször azonban az derült ki, hogy a valóságban nem úgy épült meg, nem teljesen olyan lett a ház, mint amit az építtető elképzelt, és akkor megint készítettünk egy újabb ajánlatot, és így tovább. Ezt az egyeztetési folyamatot jelentősen leredukálja, amennyiben rendelkezésünkre áll egy valós digitális modell, valamint képanyag.

– Ki és hogyan veheti igénybe ezt a szkennelési szolgáltatást?

(NAGY PÉTER) Átépítésre váró házaknál ezt a többletszolgáltatást érdemes már az elején igénybe venni, hiszen az árazási folyamat utáni tervezést és ajánlat pontosítást is meggyorsítja. Egy újonnan épülő háznál azzal is számolni kell, hogy bár megvannak az építész tervek, ahogy épül a ház számos módosítás születik. Tőlünk gyors indikatív ajánlatot várnak, de a tervezés megrendelése után az ügyfél gyorsaságot vár el. Szakági tervezést – ha az épületszerkezet már áll – leginkább megkönnyítő eszköz a gyors szkennelt modell, majd a pontosított végleges ajánlat és a szerződés. Ezt a folyamatot a műszer felgyorsítja, és egyből látjuk azokat a módosítási igényeket, amelyek az előzetes építész tervhez képest megvalósultak házon. Nem utolsósorban pedig, utólag is el tudunk készíteni felvételt, ha erre van igény. Meg tudjuk jeleníteni 3D-ben az épületet egy ingyenes, bárki által elérhető szoftverrel.

– Ezt a mérést már rögtön az elején elvégzitek, ha az épület szerkezetkész, vagy csak akkor, amikor már biztos, hogy a KAV készíti a munkát?

(LK) Két eset lehetséges az új ajánlatadási és szerződési metódusunk alapján. Az egyszerű lakó- vagy kommunális épületeknél, ahol a szakági terv nem igény, ott a szerződéskötés után azonnal, hogy a nyílászáró gyártmánytervezés és műhelytervek üzem felé történő kiadása mihamarabb megtörténjen. A szakági tervezést nem nélkülöző épületeken viszont csak abban az esetben szkennelünk, ha az ügyfél az indikatív ajánlatot elfogadta és a szakági tervezést megrendelte.

– Miként kalkuláljon ezzel a többletszolgáltatással az ügyfél?

-(NP) Ez egy többletszolgáltatás, amely nem drága, de többletköltséget jelent. Azonban érdemes figyelembe venni, hogy mennyi kényelmetlenség elkerülhető, mennyi szakági munkát lehet ezzel megspórolni, illetve nem szükséges újbóli felmérés a geodétának, vagy a következő szakágnak. Ezeket figyelembe véve látható, hogy ez a többletszolgáltatás egy gyorsan megtérülő befektetés. Mondok egy jól érthető példát: kimegyünk egy helyszínre és elkészítjük a ház szkennelését, majd a képi feldolgozás során felfedezünk egy betonfület, amelynek a tervek szerint nem kellene ott lennie, és az eddig alkalmazott manuális felmérésnél sem feltétlenül vettük volna észre. Ebben az esetben a nyílászáró szerkezet ki- és visszaszállítása, átalakítása vagy egy üvegező robotnak az ismételt kirendelése, egy behúzás, egy organizációnak az ismételt megszervezése nagyságrendekkel többe kerül, mintha előzetesen van egy modellünk, valós képünk, amelyen ez azonnal észrevehető. Vagy másik eklatáns példa a külső falsíkok tervtől való eltérése, ahol – előzetes szkennelés hiányában – az összes korábban terv szerint kitűzött nyílászárót a megbízott homlokzatépítő vállalkozó által felmért új homlokzatsíkhoz kell kibontani majd hozzá igazítva újra beépíteni.

További Hírek
01
020
2019 / 04 / 26
Miért érdemes alumínium bejárati ajtót választani?
Egy ház építése vagy felújítása során az építtetőkben és az építészekben is felmerülhet az a kérdés, hogy mikor érdemes az alumínium bejárati ajtó mellett dönteni. A tartósság mellett a legfőbb érv az lehet, hogy az alumíniumból olyan méretek és megoldások valósíthatók meg, amit sem a fa, sem a műanyag nem tesz lehetővé.
Bővebben
2018 / 02 / 15
A homlokzat nem magánügy
Úgy látom, ennél a cégnél van egy őszinte akarás arra, hogy jót csináljanak. Van egy precíz vállalatvezető, aki ráadásul tényleg a lehető legjobbat akarja létrehozni, s ez a tenni akarás átragad az egész cégre. És ezt látja a vevő is.
Bővebben
2021 / 10 / 14
Függönyfal alumíniumból
Függönyfal kifejezést többször használjuk a hagyományos, hőhídmentes alumínium portál (ablak) profilból összesorolt, akár több szintmagas üvegfalaira is. Pedig függönyfalnak csak az olyan függőleges és vízszintes bordavázas - épületszerkezet külső palástjára épített - nem teherhordó homlokzatburkolatot nevezhetjük, amelyben legtöbbször üvegpanel kitöltés van, és minden esetben kívülről üvegezzük.
Bővebben
2021 / 04 / 22
Alumínium nyílászárók és a KAV Home
Az alumínium nyílászáró hosszú időn keresztül csak a kommunális épületek, az irodák és az exkluzív családi házas piac kiváltsága volt. A KAV Home-ot azért hoztuk létre, hogy azoknak az ügyfeleknek is megfelelő ár-érték arányú megoldást nyújtsunk, akik eddig álmodni sem mertek az alumínium nyílászáróról. Ezeknél a termékeknél is olyan trendek és megoldások érhetők el, melyek kiválóan igazodnak a megrendelői igényekhez.
Bővebben
2017 / 08 / 02
A KAV támogatásával újult meg a vizafogói plébánia
Befejeződött a Tours-i Szent Márton plébánia teljes körű épületszerkezeti és energetikai felújítása, valamint funkcionális bővítése. A Budapest, Váci úti szakrális épület átalakításának koncepcióját cégünk vezetője, Lovász Károly dolgozta ki. És bár a kivitelezést végül közbeszerzési eljárás keretében mások végezték, a munkálatok során a KAV mindvégig szakmai tanácsadóként támogatta és ellenőrizte a projektet. Az 5 éves folyamatról Dr. Juhász Gábor Tamás plébánossal beszélgettünk.
Bővebben
2021 / 08 / 05
Így készülnek az alumínium nyílászárók
Vajon hogyan készül egy alumínium keretes ablak vagy ajtó? Mi történik a megmunkálócentrumban? Hogyan marják, vasalják, munkálják elő az alumínium nyílászárókat a gyártás folyamán? Mekkora üvegfelületet lehet legyártani? És vajon hogyan kell összeállítani egy ablakot? Ezekre a kérdésekre is választ kapunk a Mesterember című műsorban, amely az alumínium nyílászáró gyártó munkáját mutatja be.
Bővebben
2019 / 10 / 24
KAV gyáregység Kisbéren
Cégünk beruházásba kezdett a Komárom-Esztergom megyei Kisbéren. A gyártási feladatok mellett számos előkészítői és tervezői munkát is a város közelében lévő, közel 3 hektáros telephely gyáregységében és azok irodáiban fogunk megvalósítani. Az új speciális nyílászáró üzem lehetőségeibe és a jövőbeli tervekbe Lovász Károly, a KAV ügyvezetője nyújt betekintést.
Bővebben
2017 / 05 / 10
Magyarország legkiválóbb vállalatai között a KAV
Az Innováció és folyamatos tökéletesítés, valamint Az elismerés kultúrája kategóriákban is díjazták a KAV Hungáriát a Magyarország Legkiválóbb Vállalatai Programban.
Bővebben
2020 / 03 / 30
Erősebben fogunk kijönni ebből a helyzetből
A koronavírus-járvány megfékezése miatti intézkedések nem várt helyzeteket teremtettek életünk és a gazdaság szinte minden területén. Hogyan lehet ebben a helyzetben versenyhelyzetet kibíró, proaktív és megoldásra törekvő, mégis hatékony eljárásokat bevezetni az ügyféligények kiszolgálásának érdekében? A KAV-nál történt változásokról Lovász Károly, a cég ügyvezetője számol be.
Bővebben
2019 / 05 / 16
Az árnyékolók evolúciója
A klímaváltozás és az egyre speciálisabb ügyféligények nemcsak a nyílászárók, hanem az árnyékolástechnikai rendszerek evolúcióját is felgyorsította. Míg korábban a teljes sötétítés volt a cél, ma már inkább a fényszabályozás és a lehető legnagyobb transzparencia a fő szempont. Ennek is köszönhető, hogy legtöbben a lamellás és a textil árnyékolókat választják.
Bővebben
2021 / 01 / 14
Az alumínium nyílászáró és a rugalmas üzleti modell
Egyedi nyílászárókra specializálódott cégként a KAV folyamatosan az innovációra, a megújulásra törekszik megtartva azokat az értékeket, amikre építeni érdemes. A Gamechangers szakmai közösség tagjaként a legjobb üzleti, szervezeti gyakorlatok megosztására törekszünk. A kezdeményezés alapítójával, Csóti Gáborral, arról beszélgettünk, a koronavírus-járvány miként változtatta meg a vállalkozások működését, és milyen irányt érdemes követni ebben a nehézségekkel teli időszakban. Hogyan indult ez a szakmai közösség, mi volt a
Bővebben
2020 / 07 / 23
Letisztult formák, nagy üvegfelületek
Az exkluzív családi házas piacon az egyedi nyílászárók hazai és nemzetközi trendjeinél is egyértelműen a környezettel való kapcsolat, és az azt biztosító transzparencia lettek a legmeghatározóbb tényezők. A KAV az Etna Kft. megbízásából egy olyan épület megvalósításában vesz részt, amelynek három homlokzata teljesen üvegezett. A különleges projektről és a szektor legfontosabb irányiról Ziszidisz Nikosszal, a megbízó cég ügyvezetőjével beszélgettünk.
Bővebben
2016 / 01 / 01
Üzleti Etikai Díjat kapott a KAV Hungária
Nyert a felelős gondolkodásmód
Bővebben
2021 / 09 / 24
Alumínium ablak árát befolyásoló tényezők 2.
Alumínium ablak és ajtó költségében az előző blogban részletezett rendszeranyag bekerülési ár mellett még nagyon releváns költség a hőszigetelő üvegpanel, amely hazai vagy külföldi üvegfeldolgozó üzemből érkezik.
Bővebben
2018 / 11 / 06
Egy időtlen, trendektől és aktuális irányzatoktól mentes ház
Víz és természet közelében épült fel az az ingatlan, amelynek legfőbb jellemzői a teljes átláthatóság, a letisztultság és a harmónia. Az egyedi formákkal, nagyon magas minőségben megvalósuló ház kompromisszummentesen készülhetett el. A folyamatról Pintér Györggyel, a ház tulajdonosával beszélgettünk.
Bővebben
2018 / 12 / 12
KAV nyílászárók Izlandon is
Hosszú ideig hétpecsétes titok volt, ma pedig a homlokzat- és szerkezetépítő szakmában is sokan beszélnek a KAV új vállalásáról. A különleges megrendelői kritériumok szerint készülő alumínium nyílászáró termékek nem csak a speciális műszaki vagy meteorológiai követelmények miatt érdekesek, hanem a telepítés helyszíne miatt is.
Bővebben
2018 / 12 / 19
Régi épületek új funkcióval
Európa harmadik legnagyobb forgalomú kikötővárosa, Hamburg volt a célpontja az ALUTA (Alumínium Ablak és Homlokzat Egyesület) tagjainak szervezett szakmai utazásnak, melyen a KAV Hungária részéről Cserki László és Lovász Károly vett részt. A német város urbanisztikai, építészi koncepcióról és Európa egyik legújabb emblematikus épületéről, az Elbphilharmonie-ról Lovász Károllyal beszélgettünk.
Bővebben
2021 / 01 / 06
Az egyedi nyílászárók és a belsőépítészet kapcsolata
Az egyedi nyílászárók és üvegfalak egyre hangsúlyosabb szerepet töltenek be a modern családi házakban, így mind tervezők, mind a nyílászárós szakemberek oldaláról másfajta megközelítést igényel a közös munka, mint néhány évvel ezelőtt. Finta Csaba belsőépítész, az MYD-II art directora szerint fontos, hogy ezt a szempontot már a tervezés során figyelembe vegyék az építészek és a belsőépítészek.
Bővebben
2021 / 05 / 21
Alumínium nyílászárók, innováció, egyedi cégstruktúra
A KAV Hungária alapítását is egy innovatív ötlet hívta életre: miért ne lehetne az alumínium nyílászárókat a családi házas piacra bevezetni. Azóta saját fejlesztéseink, egyedi megoldásaink, igényfelmérésünk, kivitelezési munkaszervezésünk a cég meghatározó elemei lettek. Az innovációról, az ezt megalapozó vezetői gondolkodásról és szervezeti struktúráról beszélgetett Lovász Károly, a KAV ügyvezetője, Csóti Gábor, a Gamechangers közösség alapítója és Szabó Kálmán, műsorvezető a Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület podcastjában.
Bővebben
2019 / 03 / 13
A nyílászárók evoluciója Magyarországon
Ha sok évet tölt el speciális műszaki szegmensben az ember, akkor néha egy szakmai beszélgetés kérdéseire válaszolva akaratlanul is felidézi a kezdetektől napjainkig eltelt időszakot. A lakóépületekben alkalmazott nyílászáró termékek evolúciójának vizsgálata azért is tanulságos, mert a divatok az igényekkel és a pénzügyi lehetőségekkel együtt mindig változnak. Mindenki másképp látja a múltat - ebben mi magyarok különlegesek is vagyunk -, de az értékesítési számok felül állnak a percepciókon.
Bővebben