2021 / 01 / 06
„Egyedi nyílászárókkal Norvégiába”

Az alumínium ablakok és ajtók a norvég építészetben is kiemelt szerepet játszanak. Nemcsak a középítkezéseken, hanem a lakóépületeknél, a társasház beruházásoknál is. A KAV hosszú távú célja az izlandi után a norvégiai tapasztalatszerzés, ezért felvételét kérte a Magyar-Norvég Kereskedelmi Kamarába (MNKK). A lehetőségekről a kamara alapítójával, Jankovics Klárával és Kosztyi Beatrix, külgazdasági attaséval, a kamara főtitkárával beszélgettünk.

 

Milyen igényből formálódott meg a kamara ötlete?

 

Jankovics Klára: 2015-ben az oslói külgazdasági attaséi pozícióra pályázva egy szakmai koncepciót is össze kellett állítaniuk a jelölteknek, amelyben ki kellett fejteni azokat az elképzeléseket, célkitűzéseket, amelyek mentén szeretné ellátni ezt a munkakört. A kétoldalú kereskedelmi kapcsolatokat tanulmányozva meglepve állapítottam meg, hogy nem létezik olyan, a kétoldalú üzleti, kereskedelmi, befektetési kapcsolatok terén egyébként komoly szerepet ellátó, az érdekelt országok cégeit tömörítő, érdekképviseletet, üzletfejlesztést folytató szervezet, amelyet kamaraként vagy üzleti klubként is szokás említeni. Egy-egy ilyen kamara hagyományosan hatékony eszköz a kétoldalú gazdasági kapcsolatélénkítésnek úgy makro, mind mikro szinteken, ezért úgy gondoltam, hogy a magyar-norvég kereskedelmi kapcsolatok fejlesztésében is mérföldkő lehetne létrehozása. A kétoldalú kereskedelemben meghatározó néhány vállalat (pl. Telenor, Vajda Papír, Budapest Klinikken, Comrod, stb.) illetékesénél történt igényfelmérés is visszaigazolta azt, hogy időszerűvé vált a Magyar-Norvég Kereskedelmi Kamara megalakítása. Erre végül 2016. végén sor került 11 alapító tagvállalat részvételével, számuk mára meghaladja a 30-at.

 

Miért érdemes egy magyar cégnek a norvég piacban gondolkodnia?

 

Kosztyi Beatrix: Mert megbízható és kiszámítható piac magas minőségi elvárásokkal. Viszont ahhoz, hogy valaki bekerüljön a norvég piacra, nagyon kitartónak kell lenni, mert a norvégok, bár nyitottnak tüntetik fel magukat bizonyos szempontból mégis zártak. Ha van már egy jó beszállítójuk, vagy egy bevált módszerük, attól nehezen válnak meg. A cégeknek az új lehetőségekért meg kell küzdeniük, erre pedig kevesen képesek, mert sokan az első akadálynál feladják. Akik viszont kitartanak, azoknak van jövőjük a piacon, és megtérülhet a befektetésük. De ez mindenféleképpen egy hosszú távú gondolkodást és építkezést kíván a cégektől.

J.K.: Ezt csak megerősíteni tudom. A norvégok meglehetősen nyitottak, és – főleg a szavak szintjén –transzparensek, amelyre igencsak büszkék is. Ugyanakkor nagyon lojálisak a norvég üzleti vállalkozásokhoz, elsődlegesen a saját országukból származó cégekkel dolgoznak, melynek persze sokszor nyelvi megfontolások állnak a hátterében. A kapcsolatépítésben sokszor játszanak szerepet a személyes kontaktusok, ajánlások, referenciák. De egy-egy személyes üzleti tárgyalás során szerzett jó tapasztalat, profizmus, felkészültség, kedvező benyomást gyakorolhat a partnerre. Így pl. az elmúlt év során okos város témában az MNKK által a főváros mellett Norvégia északi városaiba szervezett roadshow-t követően idén a bodoi városfejlesztéseket irányító önkormányzat által kiírt versenytárgyalásra meghívták a tavaly bemutatkozott céget is. A magyar vállalatot rövid idő alatt sikerrel hoztuk össze egy norvég fővállalkozóval, melynek eredményeként határidőre nyújtották be pályázatukat a mintegy 7 millió norvég koronás értéket képviselő közbeszerzési eljárásra. Ez is azt mutatja, hogy megvan az érdeklődés a norvég cégek részéről, de csak meggyőző, kompetens, jó referenciákkal rendelkező, jó angol nyelvtudással bíró magyar partnerek számíthatnak kedvező fogadtatásra. Számítani kell viszont arra, hogy szívós, alapos előkészítő munkával lehet csak a norvég partnerek érdeklődését felkelteni. Tapasztalataink szerint nem ritka, hogy 2-300 meghívót kell, akár többször is kiküldeni, majd telefonon is érdeklődni 1-1 rendezvényen történő részvételre ahhoz, hogy 25-30 fő/cég részt is vegyen az eseményen! Tehát már az előkészítés fázisában érdemes különleges, figyelemfelkeltő, érdeklődést bizonyosan kiváltó meghívó szerkesztésére fókuszálni, hisz pl. Oslo városában hetente több száz happening lebonyolítására kerül sor! Az év minden szakában folyamatos rendezvény-dömpingre kell számítani, ezért a cégek nagyon gondosan megválogatják, melyiken vesznek részt.

 

Milyen akadályok merülhetnek fel, miben más a piac működése?

 

K.B.: Mindenekelőtt tisztában kell lenni azzal a körülménnyel, hogy Norvégia nem tagja az Európai Uniónak, viszont az Európai Gazdasági Térségnek igen. E tény szinte rögtön meghátrálásra késztet sok magyar vállalkozót a sajátos beviteli szabályozások miatt. A piac monopol a költségszintek magasak és a norvégok sok tekintetben protekcionista kereskedelempolitikát folytatnak. Épp a fentiek miatt, ha valaki a skandináv piacokat célozza meg, először bizonyosan Dánia jut eszébe, majd Svédország, Finnország és csak a végén Norvégia. A norvégok hatóságok sok, főleg mezőgazdasági és feldolgozott élelmiszeripari termékre vetnek ki vámot, bár emellett szezonális vámok, vámkontingensek is vannak. Saját iparuk és mezőgazdaságuk által előállított termékek a preferált kategóriába tartoznak és épp ezért pl. az importált sajtoknál akár 400 %-os vám is lehetséges, ami egy kisebb magyar kkv-nak, vagy családi vállalkozásnak megugorhatatlan akadály lehet. Emellett számos esetben célszerű egy köztes norvég fél, egy importőr bevonása, aki a termékeket regisztrálja, az import formalitásokat elrendezi, ill. a kiskereskedelmi láncokhoz történő bejutást és a logisztikát is megszervezi. Egyéb ipari termékekesetében alacsonyabb vámtételekre vagy nulla vámra lehet számítani. Az alumínium ajtók és ablakok esetében pl. nincs vám, csak a 25 %-os ÁFA, ami a KAV-nak pozitív lehet. Fontos azzal is tisztában lenni, hogy egy bizonyos értékhatár alatt a pályázatokat, tendereket csak norvég nyelven írják ki, így a fordítás is plusz időt és költséget jelent.

 

A magyar cégek közül melyeknek érdemes a norvég piacra lépésben gondolkodnia?

 

J.K.: Én elsősorban olyan cégeknek javasolnám, amelyek magas hozzáadott értéket tudnak produkálni, szellemi tudást szeretnének átadni a norvég partner számára. Gondolok az informatika területére, ahol a mérnöki díjainkkal versenyképesen tudjuk felvenni a versenyt a norvég konkurens cégekkel. Nagy érdeklődés mutatkozik építőipari kapacitások és kivitelezési munkák iránt. Tervezési munkálatokra is volna igény, de volt már példa arra is, hogy szállodaépítésben vettek részt magyarok. Kiemelt területek még a medicina, a távgyógyítás, a fogászat, felsőfokú oktatás és a tudományos kapcsolatok. Ha nem szellemi kapacitást viszünk Norvégiába, a piacralépést megelőzően érdemes megvizsgálni az adott termékre vonatkozóan érvényben levő beviteli korlátozásokat, vámtételeket, hatósági engedélyek szükségességét stb.

 

Miért gondolják, hogy a KAV olyan cég, amelyiknek érdemes a norvég piacban gondolkodnia?

 

J.K. Norvégia gazdagságát a múlt század ’70-es éveiben megkezdett nagyszabású olaj- és gázkitermelés felfuttatásának köszönheti, melynek hatására a korábbi hagyományos termékek (hal, fa, stb.) exportja jelentős mértékben visszaesett. Ugyanakkor a 2008-as válság rámutatott az egy-lábon álló gazdaság hátrányaira és erőteljes kormányzati lépések történtek a diverzifikálás irányába, épített környezetük fejlesztésére, az innovatív koncepciók, megoldások támogatására. Számos építőipari beruházást valósítanak meg, nemcsak újakat építenek, hanem a meglevő épületeket is folyamatosan korszerűsítik, a megfelelő környezetvédelmi előírásoknak megfelelően. Ezek a beruházások teljesen nyilvánosak, folyamatosan keresnek külföldi partnereket is. Itt fontos megemlíteni, hogy jelentős a hagyományosan jelenlevő baltikumi és lengyel konkurencia. A lengyel cégek elsődlegesen az építőipar területén vannak jelen, ők azonban erősen a kommersz irányába mentek el, nem pedig a korszerű, designos, innovatív megoldások felé. A norvég piac komoly lehetőségeket rejt egy olyan magas műszaki színvonalat képviselő termékeket előállító, fejlettebb technológiával rendelkező cégnek, mint a KAV. Nemrégiben pl. egyedi nyílászárókat gyártó cégek iránt érdeklődtek a kamaránál, egy társasház komplett alumínium ablak és nyílászáró szerkezeteire kerestek beszállítót. Ezt a lehetőséget például meg sem hirdették, csak felkeresték a kamarát gondolva arra, hogy Magyarországról kedvezőbb költségekkel tudnak alumínium ablakot, ajtót rendelni. A KAV-nak ráadásul az izlandi Marriott Hotel nagyon jó referencia, amit érdemes kiemelni a pályázatnál, vagy ha egy partnertalálkozó lebonyolítására kerül sor.

K.B.: Fentieket az is megerősíti pl., ahogy rátaláltam a KAV-ra. Az MNKK Izlanddal is foglalkozik, és az izlandi vállalati ügyek áttekintésekor meglepődve tapasztaltam, hogy 2-3 magyar szereplőnél nincs több jelen Izlandon, amely szintén nem tagja az EU-nak, csak az EGT-nek. Bár Izland messze van, a lakosság lélekszámát tekintve is kicsi, de turizmusa miatt mégis jelentős piac, amely szinte mindenből importra szorul, és így a vámokat nézve is könnyebb bejutni. Ezért fontosnak tartom, hogy Izlanddal is fejlesszük a kétoldalú kereskedelmi kapcsolatokat. Így kezdtem el kutatni olyan magyar cégek után, akik már dolgoztak Izlandon, rendelkeznek helyismerettel, tapasztalatokkal, de még nem vették fel velünk a kapcsolatot. Így találtam a KAV-ra, melynek izlandi projektje ráadásul nagyon jó referencia, amivel Norvégiában is lehet kopogtatni. A KAV-val való közös munka igazi win-win kapcsolat, hiszen ők a mi kapcsolatrendszerünk segítségével nyithatnak Norvégia felé, mi pedig az ő segítségükkel tudunk továbblépni Izlandon. Egy nagyon innovatív cégről beszélünk, az alumínium nyílászárók pedig keresettek Norvégiában is. Osloban például rengeteg olyan beruházás lesz, vagy már van folyamatban, ahol ilyen építészeti megoldásokat alkalmaznak. Ezeknél a KAV potenciális partner lehet. Nem azt mondom, hogy nincs versenyhelyzet, de építenek szállodákat, irodaházakat, lakóépületeket, ahol a KAV egyedi nyílászáró megoldásai biztosan szóba kerülhetnek. Mi partnerkereséssel segítjük a magyar cégeket. Tehát a KAV esetében megpróbáljuk beajánlani őket építészeti irodákhoz, cégekhez, ahol éppen tervezés alatt vannak olyan épületek, amelyeknél a KAV profiljába tartozó egyedi nyílászárók, alumínium ablak és alumínium bejárati ajtó megoldások szóba jöhetnek. Ha pedig majd kijönnek tárgyalni, elő tudjuk nekik készíteni a találkozókat, helyet is tudunk biztosítani, azaz a logisztikában is támogatjuk őket. Fontos piaci lehetőség Norvégia egy KAV típusú cégnek, hiszen nem mindenki vállalkozik ilyen kihívásra.

További Hírek
01
020
2021 / 06 / 22
Egyedi alumínium nyílászárók exkluzív családi házakon
Magas minőségű alumínium nyílászáró rendszerek kapcsán az ügyféligényeket felismerni, és azokra megoldásokat találni a KAV Hungária egyik legfőbb védjegye. Szabados András, cégünk projekt koordinátora sokszor hónapokon keresztül együtt gondolkodik az építésszel és a megbízóval, hogy olyan egyedi nyílászáró és homlokzati megoldások jöjjenek létre, melyek funkcionalitásukban és megjelenésükben is teljesítik az ügyfelek vágyait.
Bővebben
2021 / 10 / 21
Alumínium függönyfal ívekkel, nagy méretű üvegfelületekkel
A svábhegyi Református Óvoda alumínium nyílászáró gyártási és telepítési munkáiban az egyik legnagyobb kihívást a tervezés jelentette, hiszen több mint 700 egyedi térszöget kellett kiszámolni a nemcsak alapjaiban szegmensíves, hanem elemei alsó és felső éleiben is tört, alumínium függönyfal megvalósításához. A folyamatról Erdélyi Zoltánnal, a KAV senior mérnökével beszélgettünk.
Bővebben
2018 / 12 / 19
Régi épületek új funkcióval
Európa harmadik legnagyobb forgalomú kikötővárosa, Hamburg volt a célpontja az ALUTA (Alumínium Ablak és Homlokzat Egyesület) tagjainak szervezett szakmai utazásnak, melyen a KAV Hungária részéről Cserki László és Lovász Károly vett részt. A német város urbanisztikai, építészi koncepcióról és Európa egyik legújabb emblematikus épületéről, az Elbphilharmonie-ról Lovász Károllyal beszélgettünk.
Bővebben
2019 / 09 / 12
Épül Reykjavik – bejárás a Marriott Edition Hotel építkezésén
Munkatársaink tervezik, gyártják és szállítják Izland fővárosába az eddigi legkomplexebb szállodaépítési projekt homlokzati nyílászáróit és alumínium épületelemeinek döntő többségét.
Bővebben
2021 / 05 / 03
Dönts nagyméretű alumínium nyílászáró mellett!
Az alumínium nyílászárók családi házakon való alkalmazása lehetővé teszi, hogy lakóépületeiken egyre nagyobb üvegfelületek jelenjenek meg. Mivel időnk nagy részét a beltérben töltjük, a nagy transzparenciát adó alumínium ablakok és tolóajtók segítenek szinte közvetlen kapcsolat teremteni a környezettel. Hogy miért érdemes nagyméretű nyílászárót választani, arról Lovász Károllyal, a KAV Hungária ügyvezetőjével beszélgettünk.
Bővebben
2019 / 11 / 28
Dubai a legek városa
Dubai napjainkban a világ leggyorsabban fejlődő városa, amely néhány évtized alatt szinte a semmiből épült fel. Itt található a világ legmagasabb épülete, a 828 méter magas Burj Kalifa, repterét a legdinamikusabban fejlődő jelzővel szokták illetni, mesterséges szigetei és lélegzetelállító építményei évente turisták millióit vonzzák a városba. A folyamatosan épülő és fejlődő Dubai ráadásul 2020-ban az Expo színhelye is lesz. Az idén 20 éves ALUTA Egyesület szakmai útja ebbe az innovatív építészeti irányokat mutató metropoliszba vezetett.
Bővebben
2021 / 08 / 05
Így készülnek az alumínium nyílászárók
Vajon hogyan készül egy alumínium keretes ablak vagy ajtó? Mi történik a megmunkálócentrumban? Hogyan marják, vasalják, munkálják elő az alumínium nyílászárókat a gyártás folyamán? Mekkora üvegfelületet lehet legyártani? És vajon hogyan kell összeállítani egy ablakot? Ezekre a kérdésekre is választ kapunk a Mesterember című műsorban, amely az alumínium nyílászáró gyártó munkáját mutatja be.
Bővebben
2018 / 03 / 12
Minden ingatlant eladnak egyszer
A személyes mérnöki igényfelmérés mára cégünk védjegyévé vált. Ezzel a folyamattal segítjük azt, hogy ajánlatkérő ügyfeleink objektív és letisztázott követelményrendszer alapján tudjanak a nyílászárók kérdésében dönteni.
Bővebben
2021 / 07 / 08
Alumínium nyílászárós kisprojekt kategóriában díjazták a KAV-ot
Az Alumínium Ablak és Homlokzat Egyesület (ALUTA) idén is kiosztotta nívódíjait. A magyar alumínium nyílászáró- és homlokzatgyártók egyetlen rangos elismerésével kisprojekt kategóriában idén is a KAV munkáját díjazták.
Bővebben
2017 / 10 / 26
Ismét ALUTA Nívódíjat kapott a KAV
A KAV zugligeti családi ház referenciájának különleges homlokzatáért, az ott végzett szakmérnöki tervezésért és kivitelezésért vehette át a 2017. évi ALUTA Nívódíjat a “kisprojekt” (azaz lakóépület) kategóriában.
Bővebben
2021 / 09 / 24
Alumínium ablak árát befolyásoló tényezők 2.
Alumínium ablak és ajtó költségében az előző blogban részletezett rendszeranyag bekerülési ár mellett még nagyon releváns költség a hőszigetelő üvegpanel, amely hazai vagy külföldi üvegfeldolgozó üzemből érkezik.
Bővebben
2018 / 10 / 10
Amikor a megálmodott műalkotás életre kel
Szinte műalkotásként is értelmezhetőek azok az ingatlanok, amelyek a KAV egyik folyamatban lévő projektjénél megvalósulnak. Az európai szinten is egyedülállónak számító épületek kivitelezéséhez itthon és a határon túl sem lehetett olyan céget találni, amelyik releváns referenciával rendelkezne. A különleges munkáról a lebonyolító cég ügyvezetőjével, Fodor Mihállyal és a projekt műszaki igazgatójával, Havasy Andrással beszélgettünk.
Bővebben
2019 / 08 / 07
Az épületfelügyeleti rendszerek ma talán a szellőztetésben és a hűtésben-fűtésben tudják a legtöbb pozitív hozzáadott értéket adni
Egy okos ház nem csak az automatizálással könnyíti meg lakói mindennapjait, de bizonyos a megoldások akár az ingatlan környezetre gyakorolt hatását is csökkenthetik, emellett számos védelmi és biztonsági funkciót is elláthatnak. Sorozatunkban az okos otthonok világával ismerkedhetnek meg. Célunk, hogy megfelelő tudás birtokában tudjanak döntéseket hozni, belekezdeni egy ház tervezésébe.
Bővebben
2020 / 10 / 14
Alumínium nyílászáró rendszerek családi házakra és projektre
KAV Home néven új, kifejezetten családi házakra és lakóépületi projektre kialakított alumínium ablakokat és ajtókat kínálunk. Mivel a homlokzati nyílászárók azok az épületszerkezetek, melyekkel a mindennapok során fizikai érintkezésbe kerül az ott lakó vagy dolgozó ember, egyre szélesebb körben választják az alumínium ablakokat, ajtókat azok, akik magas minőségű, tartós és modern megoldásokat keresnek. Hogy miért érdemes alumínium nyílászárót választani, és mik az előnyei ezeknek a rendszereknek, arról Lovász Károllyal, a KAV ügyvezetőjével beszélgettünk.
Bővebben
2019 / 10 / 24
KAV gyáregység Kisbéren
Cégünk beruházásba kezdett a Komárom-Esztergom megyei Kisbéren. A gyártási feladatok mellett számos előkészítői és tervezői munkát is a város közelében lévő, közel 3 hektáros telephely gyáregységében és azok irodáiban fogunk megvalósítani. Az új speciális nyílászáró üzem lehetőségeibe és a jövőbeli tervekbe Lovász Károly, a KAV ügyvezetője nyújt betekintést.
Bővebben
2020 / 03 / 18
Egyedi nyílászárók a sztenderdeken túl
Ahogy a világban is sok területen egyre inkább az egyedi és az önkifejezés a legerősebb hívószavak, úgy változnak az építészek és az építtetők igényei is. A nyílászáró gyártók többsége azonban nehezen lép ki a sztenderdek közül, pedig az építészetben ez a terület is számos újításra ad lehetőséget, ha az őszinteség jegyében újragondolják a szerkezeteket.
Bővebben
2020 / 05 / 12
Egyedi fejlesztésű bevonattal a vírusok és baktériumok ellen
The only construction structures with which people come into contact are doors and windows. We make direct contact with door handles and catches, with the help of which we can open and close the structures. In addition to traditional solutions, developers are now experimenting with virus- and bacteria-neutralising coatings, custom surface treatment solutions, and recycled products with a minimalist design.
Bővebben
2020 / 07 / 23
Letisztult formák, nagy üvegfelületek
Az exkluzív családi házas piacon az egyedi nyílászárók hazai és nemzetközi trendjeinél is egyértelműen a környezettel való kapcsolat, és az azt biztosító transzparencia lettek a legmeghatározóbb tényezők. A KAV az Etna Kft. megbízásából egy olyan épület megvalósításában vesz részt, amelynek három homlokzata teljesen üvegezett. A különleges projektről és a szektor legfontosabb irányiról Ziszidisz Nikosszal, a megbízó cég ügyvezetőjével beszélgettünk.
Bővebben
2021 / 01 / 14
Az alumínium nyílászáró és a rugalmas üzleti modell
Egyedi nyílászárókra specializálódott cégként a KAV folyamatosan az innovációra, a megújulásra törekszik megtartva azokat az értékeket, amikre építeni érdemes. A Gamechangers szakmai közösség tagjaként a legjobb üzleti, szervezeti gyakorlatok megosztására törekszünk. A kezdeményezés alapítójával, Csóti Gáborral, arról beszélgettünk, a koronavírus-járvány miként változtatta meg a vállalkozások működését, és milyen irányt érdemes követni ebben a nehézségekkel teli időszakban. Hogyan indult ez a szakmai közösség, mi volt a
Bővebben
2019 / 05 / 16
Az árnyékolók evolúciója
A klímaváltozás és az egyre speciálisabb ügyféligények nemcsak a nyílászárók, hanem az árnyékolástechnikai rendszerek evolúcióját is felgyorsította. Míg korábban a teljes sötétítés volt a cél, ma már inkább a fényszabályozás és a lehető legnagyobb transzparencia a fő szempont. Ennek is köszönhető, hogy legtöbben a lamellás és a textil árnyékolókat választják.
Bővebben